HYPO NOE First Facility
Komplexný manažment celej vašej
nehnuteľnosti na jednom mieste

HYPO NOE First Facility:
Ako dcérska spoločnosť HYPO NOE, ponúkame v spoločnosti HYPO NOE First Facility služby v oblasti facility manažmentu. Ako 100% dcérska spoločnosť banky poskytujeme popredajné služby zodpovedným, náležitým a transparentným spôsobom

Profesionálna starostlivosť na všetkých úrovniach

Sme presvedčení že našou povinnosťou je zabezpečiť nielen to, aby sa hodnota vašej nehnuteľnosti neznížila, ale naopak snažiť sa o jej zvýšenie. Riadime všetky služby súvisiace s vašou nehnuteľnosťou a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám poskytli všetky relevantné zdroje a vybavenie. V prvom rade sa zameriavame na ľudí – ide nám o to, aby sa v budovách ktoré obsluhujeme cítili príjemne, pretože vnímame služby facility manažmentu v širšom kontexte.
Hodnota danej nehnuteľnosti nezáleží len na samotnej stavbe stojacej na pozemku, ale aj na tom, či sú ľudia v danej budove šťastní a dobre sa im tam žije, či pracuje. Škála našich služieb zahŕňa komplexný životný cyklus vašej nehnuteľnosti. Aj preto s vami spolupracujeme v oblasti energetickej úspornosti, zasadzujeme sa o transparentnosť nákladov a optimalizujeme vaše súčasné prevádzkové náklady.

HYPO NOE First Facility - Our references
Referencie

Naše služby

  • Manažment
  • Prevádzka, údržba a opravy kúrenia, klimatizácie, vetrania, santitárnych inštalácií …
  • Inžinierske činnosti
  • Služby spojené s energetickou úspornosťou
  • Kontroly bezpečnostných systémov
  • Bezpečné inštalácie pre zásobovanie energiami