Špecifické služby

Energetický manažment

  • zber dát z meraní
  • analýza nákladov
  • analýza slabých miest
  • optimalizácie regulácie
  • energetický audit

Kontroly predpisov

Inštalácie sú kontrolované, tak aby bol dodržiavaný súlad s predpismi a nariadeniami. Údržba sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a vyhláškami, ako aj požiadavkami udávanými výrobcom.

24-hodinová poruchová služba na telefóne a riešenie ad-hoc problémov a porúch

  • bezpečnostné opatrenia pri poruche
  • zabezpečenie obmedzenej prevádzky
  • rýchla obnova funkcie daného systému, či inštalácie