Facility manažment – manažment služieb

Manažment služieb predstavuje základ komplexnej škály všetkých povinností v rámci manažmentu budov. Poskytujeme množstvo rozličných služieb, ktoré sa dajú rozdeliť do troch hlavných oblastí: technické služby, infraštruktúra a komerčný manažment budov. V rámci našich aktivít za vás preberieme zodpovednosť za koordináciu všetkých popredajných služieb. Na základe našich skúseností a rozvinutej siete spoľahlivých dodávateľov nadväzujeme úspešnú spoluprácu s našimi klientami. V rámci manažmentu služieb ponúkame servis, ktorý vám zabezpečí všetko na jednom mieste. Kontaktujete len jedného centrálneho partnera, ktorý zabezpečuje všetky služby.

Technický manažment budov

Technický manažment budov predstavuje rozdelenie a kontrolu jednotlivých služieb. Jeho hlavná náplň súvisí s technickými inštaláciami v budove a vytvorením komfortu pre používateľov danej budovy. Údržba je vykonávaná s potrebným zabezpečením technických inštalácií. Plánovanie a výkony služieb sa tiež sústreďujú na optimalizáciu nákladov, rekonštrukciu a modernizáciu budovy.

Prehľad technického manažmentu budov:

 • údržba
 • kontrola
 • riadenie a optimalizácia nákladov
 • rekonštrukcia a modernizácia
 • riešenie ad-hoc problémov a pohotovosť v prípade porúch
 • manažment zásobovania
 • realizácia projektov
 • kontrola slúladu dokumentácie s predpismi

Manažment infraštruktúry budov

Manažment infraštruktúry budov sa zameriava na kvalitný vzhľad a zovňajšok nehnuteľnosti. Okrem toho sa zasadzuje o udržiavanie komfortného a bezpečného prostredia pre klienta, zamestnancov a nájomníkov. V rámci aktivít spadajúcich do tejto kategórie venujeme mimoriadnu pozornosť súladu so všetkými relevantnými nariadeniami a predpismi v oblasti životného prostredia.

Prehľad manažmentu infraštruktúry budov

 • bezpečnostné služby v lokalite, kde sa nachádza budova
 • recepcia
 • konkrétna osoba zodpovedná za budovu ako celok
 • upratovacie služby
 • presun tovarov a manipulácia s bremenami
 • manažment podujatí
 • nakladanie s odpadom
 • údržba inštalácií v exteriéri

Komerčný manažment budov

Komerčný manažment budov predstavuje starostlivosť o priestory a budovy so zameraním na efektivitu vynaložených nákladov. Kľúčovou úlohou je v tomto smere manažment objednávok a dodávok tovarov a služieb spolu s optimalizáciu nákladov a kontraktov.

Prehľad komerčného manažmentu budov:

 • tvorba rozpočtu
 • manažment dodávok tovarov a služieb
 • sledovanie vývoja nákladov
 • manažment kontraktov
 • služby pre nájomníkov/vlastníkov
 • projektový manažment