Facility manažment

 • Prevádzkovanie systému riadenia budov
 • Údržba všetkých technických systémov a zariadení
 • Kontroly a revízie technických systémov a zariadení
 • Domovnícke služby
 • Upratovacie služby
 • Údržba zelene
 • Zimná služba
 • Čistenie fasády
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnostné služby (poskytované certifikovanými subdodávateľmi)
 • Recepčné služby
 • Vykonávanie denných kontrol, dohľad a koordinácia všetkých poskytovaných služieb
 • Príprava rozpočtov na prevádzkové a kapitálové výdavky
 • BOZP
 • Projektový manažment
 • Stavebné úpravy, drobné rekonštrukcie a vybavenie
 • Nakladanie s odpadmi