História  • 1984 – Založenie spoločnosti
  • 2005 - Založenie First Facility v Bluharsku, Rumunsku a Maďarsku
  • 2007 - Založenie First Facility v Severnom Macedónsku
  • 2008 - Založenie First Facility na Slovensku
  • 2009 - Založenie First Facility v Srbsku
  • 2019 - Páni. Georg Spiegelfeld a Radivoje Nijemčevič sa 13. decembra 2019 stali vlastníkmi všetkých spoločností First Facility v krajinách strednej a východnej Európy nadobudnutím First Facility v Bulharsku, Maďarsku, Severnom Macedónsku, Rumunsku a Slovensku, k už vlastnenej spoločnosti First facility v Srbsku
  • 2020 – Založenie First Facility v Slovinsku
  • 2021 – Založenie First Facility v Českej republike

    Spoločnosť je naďalej odhodlaná dosahovať najvyššiu kvalitu, ktorú už spoznali naši klienti a obchodnú stratégiu dlhodobého rozvoja, vedúceho postavenia vo facility manažmente a ďalšej expanzie v Európe.