Sme spoľahlivý partner ponúkajúci vysokokvalitné služby v oblasti nehnuteľností v pracujúc na úrovni medzinárodných štandardov

Spoločnosť

HYPO NOE First Facility je dcérou spoločnosti HYPO NOE. Ponúkame facility manažment so širokou škálou služieb pokrývajúcich všetky oblasti životného cyklu vašej nehnuteľnosti. Rozsah našich služieb zahŕňa rôzne individuálne špecializované služby, ako aj klasický manažment budov. Ako 100% dcérska spoločnosť bankovej skupiny HYPO NOE Group a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko dbáme na vysokú kvalitu služieb manažmentu nehnuteľností, dodržiavame vysoký štandard a záleží nám na formovaní dlhodobého a spoľahlivého partnerstva.

Skúsenosti so zameraním na kvalitu a plné dodržiavanie súladu s predpismi a normami

Rakúska spoločnosť HYPO NOE First facility je certifikovaná podľa noriem ISO 9001: 2015 pre oblasť systémov riadenia kvality a ISO 14001: 2015 pre oblasť systémov environmentálneho manažmentu.
Okrem toho spoločnosť nastavila vysoké štandardy dodržiavania predpisov v boji proti korupcii.
Správcovské spoločnosti v skupine HYPO NOE sa môžu na trhu odlišovať pre ich prístup, ktorý vedie k principiálnemu plneniu svojich zmluvných povinností.
Materská spoločnosť HYPO NOE First Facility GmbH je presvedčivá nielen vďaka svojim značným skúsenostiam, ale aj preto, že pracuje podľa súčasných medzinárodných smerníc.

Ak máte akékoľvek otázky, alebo sa chcete dozvedieť viac v súvislosti s témou súladu s nariadeniami

kontaktujte nás na tejto emailovej adrese:

compliance@hyponoe-immobilien.at


Prepojenie na HYPO NOE Immobilien:
www.hyponoe-immobilien.at

Prepojenie na HYPO NOE Landesbank
www.hyponoe.at