Odtlačok

HYPO NOE First Facility GmbH

Splnomocnení zástupcovia:
Mag. Vera Futter-Mehringer,
Ing.Mag. Karl Gerngroß

Ferdinandstraße 4
A-1020 Wien
Tel.: +43 1 61424
Mail: office(at)firstfacility.at

Obchodný register:
IČO: FN 88229z
DIČ: ATU 36871603

Úrad pre dohľad:
Živnostenský úrad (Magistrát mesta Viedne)

Podnikanie:
služby v automatickom spracovaní dát a informačné technológie