Registračné údaje

First Facility – Slovakia, s.r.o.

Jozefská 10, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 0385
Email: office.bratislava@firstfacility.net

Oprávnená osoba na zastupovanie spoločnosti:
Georg Spiegelfeld / General Manager & Partner
Radivoje Nijemcevic / General Manager & Partner
Marián Žitný / konateľ

IČO: 43 979 467
IČ DPH: SK 2022557405
Obchodný register / čislo vložky: OS BAI, Odd.s.r.o., vl. 50830/B

Fotografie:
Panorama Bratislava © Liubomir Paut-Fluerasu / 123rf