Správa nehnuteľností

 • Zastupovanie vlastníka
 • Manažment nájomcov
 • Manažment potenciálnych klientov
 • Dohľad nad poskytovateľmi služieb
 • Finančné služby, fakturácia a audity
 • Manažment nájomných zmlúv a administratívne služby
 • Komunikácia s externými poskytovateľmi služieb
 • Reporting
 • Manažment konferencií a podujatí
 • Zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi a predpismi
 • Fit-Out práce