Technické služby

Spolu s popredajným manažmentom služieb v budove poskytuje náš profesionálny tím rôzne ďalšie následné služby.

Rozsah služieb, ktoré vám ponúkame zahŕňa nasledujúce technické špecializácie:

 • vykurovacie inštalácie
 • vetracie a ventilačné inštalácie
 • chladiace a klimatizačné systémy
 • meracia a regulačná technika a technika pre manažment budov
 • elektroinžinierske systémy

Údržba inštalácií a systémov

 • vykonávanie údržby
 • kontrola fungovania systémov
 • dokumentácia výsledkov a záverečné správy z testovania

Inšpekcia a úprava inštalácií

 • vyhodnotenie stavu inštalácií
 • detekcia chýb a porúch
 • zabezpečenie bezpečnosti prevádzky
 • dokumentácia pre rekonštrukciu a modernizáciu

Dokumentácia pre rekonštrukciu a modernizáciu

 • rekonštrukcia, dodatočné montáže, prípadne úprava vybavenia vašich nehnuteľností
 • úprava už jestvujúcich technických inštalácií v budovách
 • zvyšovanie štandardu využívania jednotlivých inštalácií
 • energetická modernizácia budovy – technické inštalácie